Z ghetta není úniku

Dva filmy o Romech žijících v uzavřených komunitách dospívají k závěru, že na bezvýchodné situaci se podílí rasismus.

Recenze
Přemysl Houda | 14.10.2012

V minulých dvou letech bylo možné zhlédnout v českých kinech dva filmy o Romech žijících v uzavřených komunitách. Loni to byl Cigán v režii Martina Šulíka, letos Je to jen vítr režiséra Benedeka Fliegaufa v maďarsko-německo-francouzské koprodukci. Oba filmy se v popisu problematiky romských osad doplňují a dospívají ke společnému závěru, že pro toho, kdo v takovém ghettu vyrostl, z něj není úniku. (Používám pojem „ghetto“ kvůli větší srozumitelnost, přestože řada odborníků jej kritizuje – například Ivan Gabal v analýze sociálně vyloučených komunit z roku 2006).

Šulíkův film považuje za klíčové vztahy v ghettu. To z něj člověka nepustí, protože je v něm hluboko usazené. Ve Fliegaufově filmu je zase hlavní příčinou trvalého vyloučení vztah romského ghetta a většinové společnosti. Narození v ghettu je černým znamením, jež si s sebou člověk nesmazatelně nese, a většinová společnost ho kvůli němu nepřijme, byť výjimky existují.

Odlesk pravdy

Ve starořecké báji o Perseovi a Medúze získá Perseus od bohů kouzelné předměty, aby dokázal přemoci netvora zabíjejícího pouhým pohledem. Tato báje je sice známá, ale jen málokdo si uvědomuje její výklad, dle nějž člověk (Perseus) není schopný pohlédnout do tváře pravdy (Medúze), protože je často krutá a nemilosrdná. Jedinou možností je pohled na její odraz, protože pouze ten jsme schopní přestát bez úhony – Perseus použil za svůj štít zrcadlo. Nedokážeme uvidět celou pravdu, jen její odlesk.

Oba filmy se snaží být tímto odleskem pravdy o romských ghettech – o životě v nich. Proto používají příběhy, které od počátku směřují k tragédii v původním smyslu – neexistuje v ní dobro a zlo, žádný z aktérů neztělesňuje pravdu. Tratit budou všichni, přičemž si jsou ve své ztrátě a neštěstí rovní. Aktéry příběhu přiměje k činům – ať jsou pro nás dobré, nebo špatné – spíš tradice, čest či sociální postavení než jejich vlastní vůle. Vše je predestinované a nejhorší je, že samotný člověk na svém osudu nemůže nic změnit, byť dávno ví, kam směřuje.

Dospěla-li starořecká tragédie do stadia, kdy už nešlo nic dělat, obvykle se dostavil nadpřirozený zásah – deus ex machina –, který vše vyřešil. V případě romských ghett se však nic takového nedostaví. Jde totiž o uzavřený svět Romů, který je jejich a v němž mají svobodu dělat cokoli.

Šifrovaný jazyk

Z uměleckého hlediska pak oba filmy tematizují nepříjemnou pravdu. Kdybych se do romského ghetta narodil ať už já sám nebo kdokoli jiný, naděje na únik z něj je takřka nulová, protože by bylo toto ghetto ve mně a obepínalo mě i zvenku. Za romské ghetto však nemůže ono samo, na jeho vzniku a udržování se zásadně podílí většinová společnost.

V České republice je rasismus nepřijatelný. Lidé – s výjimkou ultrapravicových extremistů – veřejně neřeknou „Nemám rád Romy“ nebo „Romové jsou svou přirozeností jiní než ,my’“. Místo toho používají obecně pochopitelnou šifru, v níž slovo „Rom“ nahrazují pojmem „sociálně nepřizpůsobivý“ nebo „ten, který zneužívá dávky“. Tento šifrovaný jazyk je srozumitelný a média jej na rozdíl od rasismu neodmítají, ale naopak často používají.

Občas se tohoto šifrovaného jazyka chopí i některý z politiků. Například před krajskými a senátními volbami se objevila na billboardech jedné strany hesla „Bezpečí a prosperita pro slušné a pracovité“ nebo „Kdo odmítá pracovat, nemá mít nárok na dávky“. Odhlédneme-li toho, že jsou nesmyslná (Kdo není pracovitý, má žít v nebezpečí? Jak zjistíme, kdo je „slušný“?), promlouvají v šifrovaném jazyku, a navíc záměrně. Politik tím vzkazuje: Všichni přece víte, koho tím myslím!

Dvě prohry

Základ šifry tvoří povrchová realita – život v romských osadách je opravdu k nežití, sociální podmínky v nich děsivé, a lidé, kteří v nich vyrostou, se obtížně přizpůsobují způsobům chování většinové společnosti, protože často jsou méně vzdělaní a mají špatné sociální návyky. A to je i tématem obou filmů.

Na rozdíl od nich se však šifrovaný jazyk v tomto bodě zastavuje a konstatuje, že sociálně nepřizpůsobiví si za svou sociální nepřizpůsobivost mohou sami. (Máme přece svobodu a rovné příležitosti!) Kdyby se například lépe učili či se víc snažili získat práci, stali by se „plnohodnotnými“ členy společnosti.

Sociálně nepřizpůsobivý, jímž je v šifrovaném jazyku míněn Rom, se proto má dvakrát za co stydět, neboť ve společenském klání utrpěl dvě prohry. Žije sociálně žalostně (prohra v ekonomické soutěži) a může si za to sám (prohra u přírody nebo u Boha, když se rozděloval talent).

Obecný rámec – rasismus

Oba filmy dospívají k mnohem komplexnějšímu závěru, aniž by však zkratkovitě hodnotily. Kromě povrchové reality (zpustlosti romských ghett) totiž ukazují i obecný rámec, z nějž tato realita vzniká – rasismus. A s ním se Romové setkávají všude tam, kde se stýkají s většinovou společností.

Například romská ubytovna, na niž se nahlíží z jejího vnějšího stavu, často působí odstrašujícím dojmem. Rodiny žijí v jednom pokoji, leží na zemi, hygienické podmínky jsou otřesné. A tuto ubytovnu lze chápat jako důkaz neschopnosti Romů získat sociální návyky. Nikdo by ji nechtěl u svého obydlí. Takové romské ubytovny však vznikají, protože si Romové nemohou opatřit ubytování jinde. Nikdo jim jiný byt nepronajme, a proto platí nehorázně vysoké nájmy vlastníkovi ubytovny (často za pokoj deset až patnáct tisíc korun), pro něhož je to skvělý obchod.

Romské sociálně vyloučené komunity představují nejen uzavřený a na „nás“ nezávislý společenský problém, ale jsou i důsledkem „našich“ rasistických předsudků. Ty se totiž spolupodílejí na vzniku ghett a na potížích, jež jsou s nimi spojené. Režiséři Šulík a Fliegauf na tuto skutečnost upozorňují.

Komentáře

Pro xxx3

Velmi se mýlíte ...Romové si musí přiznat hlavně vlastní chyby a začít u sebe. Což nedělají a nikdy dělat nebudou. Jsou již po několik generací "učeni" , že jsou "chudáci", kteří za nic nemůžou a musí všechno dostat od té ošklivé většinové společnosti . A proč by to nedělali, když to funguje a velmi dobře !!!!

Zkuste si někdy promluvit s učiteli na speciálních školách, jak se snaží s dětmi pracovat, vysvětlovat a vést je velmi často nad rámec svých povinností....

A je i mnoho lidí , kteří Romy   zaměstnají, ne že "předem odmítám někoho s tmavou barvou pleti", to je zase vaše paušalizace..... Je mnoho živnostníků a podnikatelů, kteří hledají šikovné a pracovité lidi( tz. VŠECHNY).

Obávám se, že váš příspěvek je pouze teoretický a od stolu. Praxi neznáte a ani se jí nesnažíte poznat, což je smutné. Hlavně pro vás....

...

Vážený pane, o mém životě, mých zkušenostech, praxi, atd. nevíte vůbec nic - to je objektivní pravda, přesto si mě troufáte soudit (společně s kolektivem romské menšiny - viz níže). Zbytkem se nehodlám zabývat, napsal jsem již dost.

"...to je objektivní pravda..."

Mýlíte se, studentíku, Vaše (ne)zkušenosti, (ne)praxe a (ne)vzdělanost z Vašich nezralých pomýlených "názorů" zrovna  k a p o u .

 

....

Tak nás neznalé životní reality poučte, jaké máte osobní životní zkušenosti, kolik vám je let, co máte za sebou, co jste, krom žvanění na netu, pro minoritu udělal.....

 

Dáte do placu něco konkréntího, nebo se dočkáme zase trapných raristických urážek a výmluv?

Kdyby každý z těch rádoby korektních humanistických

konstruktérů nových názvů cikánů taky udělal mimo psaní blábolů o rasismu něco konkrétního pro převýchovu alespoň jednoho tzv. sociálně vyloučeného (česky cikána), bylo by po problému. Co  kdyby si každý bojovník proti rasismu vzal na starost jednu cikánskou rodinu a pokusil se ji přesvědčit, že peníze jsou odměnou za práci, hygiena je základem zdraví a ctít zákony země je základem soužití s ostatními.   

...

A co kdyby jste si vy představil, jaké by asi bylo narodit se třeba někde na Chánově. Neměl byste fůru věcí, které dnes považujete za zcela samozřejmé, zřejmě byste neměl ani vzdělání, protože to je v podobných lokalitách nedostatkovým zbožím a je značně determinováno prostředím, ve kterém člověk vyrůstá (pro děti z tzv. "dobrých rodin" je naprosto samozřejmostí - ale jde o to, že to není jen zásluha těch dětí), ale měl byste černou kůži, která by každému řekla "co jste zač", ještě před tím, než byste otevřel ústa. Všichni by tak věděli, že jste zloděj a nemakačenko, když  byste obcházel zaměstnavatele, v lepším případě by vám řekli, že už mají plno, v horším, že romy neberou. Do toho by vám chodila parta nácků pořvávat k domu, zvláště tehdy, když by někdo jiný ze stejného domu a se stejnou barvou kůže provedl něco "nepřizpůsobivého".

Opravdu jste četl, o čem byl článek výše?

Za prvé, nenarodil jsem se v Chánově,

za druhé, přečtěte si pořádně můj příspěvek, není tam ani náznak odsouzení cikánů jako takových. Pokuste se zamyslet nad tím, co pro tuto etnikum dělá dobrého neustálé omlouvání jejich způsobu života. Od malička se jim přímo vtlouká do hlavy přesvědčení, že už svým zrozením mají nezadatelné právo žít z výsledků práce svých spoluobčanů. Není to jejich vina, je to vina vás, těch pokryteckých bojovníků perem za cizí tzv. práva. Vaše "pomoc" je kontraproduktivní, jenom utvrzuje cikány v přesvědčení, že se nedá nic dělat. A tím, že každého kdo se jen zmíní, že občan naší republiky má stejná práva a povinosti, včetně cikánů, označíte s humbukem za rasistu, nikomu nepomůžete.

...

Zaprvé, já jsem netvrdil, že jste z Chánova, jen jsem vás vybízel, abyste si to zkusil představit. Zadruhé, já nikoho neomlouvám a zároveň nikomu nevtloukám do hlavy nějaké přesvědčení o životě na úkor jiného, zároveň nevím o nikom, kdo by to dělal, ale možná byste mě mohl poučit. Také jsem tady nikoho "s humbukem" neoznačil za rasistu. V každém případě ale platí, že tady opakovaně uplatňujete kolektivní vinu, v tom vidím problém. Romové nejsou žádná homogenní skupina se společným vědomím. Jediné, co je "spojuje", je barva pleti.

...

Jste exemplární příklad rasismu v ČR... podle barvy bílé kůže soudíte a obviňujete společnost z věcí, které nemůžete dokázat..

Kdo tady proboha uplatňuje

kolektivní vinu? Když se někdo narodí jako postižený slepotou nebo jinou nezvratitelnou vadou, můžu se vcítit do jeho neštěstí a projevit nejen lítost ale i nějakou vhodnou pomoc jiným způsobem. Narodit se cikánem není "postižení" nevratné, stačí žít a chovat se způsobem jako každý jiný člověk. A nezvýrazňujte prosím pořád barvu kůže, naše společnost každý den projevuje vstřícnost všem lidem kteří se chovají a konají jako většina společnosti bez ohledu kde se narodil a jakou má barvu kůže. Zdá se, že jste daleko víc postižený rasistickým pohledem na lidi než většina společnosti.

...

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/211411058251106/

 

Vy jste asi z jiné planety. Zkuste se nabarvit načerno a jděte na pohovory o práci. Třeba narazíte na podobného lidumila, jako je paní majitelka v reportáži. Nejprve vám poví, že romy nebere, a hned ve druhé větě vás sprdne, že jen pobíráte dávky a žijete na úkor ostatních.

Mám dojem, že jste právě vypadl z puberty,

mícháte jablka z hruškami. Práci nabízí podnikatel nebo podnikatelská organizace, u obou je hlavní důvod existence podnikat za účelem zisku. Nejsou to tedy žádné dobročinné spolky. K tomu, aby v této době recese zaměstnavatel produkoval ve své činosti zisk, musí racionálně a navýsost ekonomicky řídit firmu, včetně personálního obsazení pozic. Proto se dělají pohovory, výběrová řízení a podobné selektivní operace zajišťuijící efektivitu. Když se dostaví adept na obsazení volného místa má každý člověk zabývající se výběrem svá kriteria která použije k prolustrování vhodnosti zájemce. Musím Vás ubezpečit a to z vlastní zkušenosti podnikatele, že barva kůže a příslušnost k určitému etniku není rozhodující a žádný posuzovatel tomu nepřikládá rozhodující váhu. Pro Vaše seznámení, důležité je získaná odbornost požadovaná na pozici, reference z minulých zaměstnání, požadovaný zdravotní stav, čistý trestní rejstřík a pod. Když mi přijde cikán s žádostí o přjetí na volné místo a projde tímto výběrem, má zaměstnání. Neprojde-li nemá, zrovna tak jako desítky jiných neúspěšných kandidátů před ním. To není rasismus.

     Určitě mi namítnete, že cikán těžko bude splňovat tyto kriteria, ale to je právě ten Váš průhledný rasistický pohled na problém, každý, opravdu každý kdo se narodil a narodí v této zemi má startovací pozici stejnou. Pokud bude vedení společnosti naslouchat zvráceným korektním konstruktérům o vině celé společnosti na trisním stavu cikánské populace, nebude žádné řešení. Možná, až se najdou odvážní politici a nasadí stejný metr vyžadování poviností od všech občanů bez vyjímek, odstraní od cecíků státu různé organizace tyjící z bezradnosti cikánské komunity začlenit se do společnosti, možná potom začne postupné řešení situace. Ale žádný film, nebo diskuse to nevyřeší.        

...

Nějak jsem vás přehlédl. Ale krátce: Diskriminace podle původu tady existuje. Pokud vy sám ji neuplatňujete, tím lépe, to ale neznamená, že to nedělají ostatní. Konec konců ta reportáž, na kterou jsem odkazoval, to ukazuje poměrně jasně, také to dnes bylo zmíněné ve zprávách ČT. Nevím, proč před tím zavíráte oči, pokud sám máte čisté svědomí (nebo snad nemáte?).

Jinak pokud věříte tomu, že každý má "startovní pozici" stejnou, zanedbáváte vliv rodiny, prostředí, nebo vrozenou inteligenci (tady snad není vůbec o čem diskutovat). Opravdu má dítě z dětského domova stejnou startovní pozici, jako jedináček z Ořechovky?

Na jedné straně vytahujete jednotlivé případy konání lidí

kteří možná z důvodů neblahých zkušeností s cikány se chovají z vašeho pohledu rasisticky a na základě toho docházíte k přesvědčení, že společnost je prolezlá rasismem, na druhé straně nějak přehlížíte fakt, že většina občanů tohoto etnika žije způsobem neslučitelným s morálními normami společnosti. Ano, rozdíl ve startovní pozici má určitě jinou "jedináček z Ořechovky", je a asi bude o mnoho lépe zajištěný po materiální stránce, ale osvojit si základní hygienické zásady, neřvat po nocích, nekrást, neobtěžovat okolí, dohlídnout na docházku dětí do školy, na to přeci přeci není potřeba až zas tolik materiálního zabezpečení, na to stačí dokonce i méně vrozená inteligence (když ji uvádíte). Pokud jde o vliv rodiny, tak to se máme smířit s tím, že když je rodina hodnotově jinde než rodiny ostatních spoluobčanů, jsme odsouzeni další a další generace kterou vychovávají na stejnou úroveň  pořád snášet?   Poslouchat a číst vaše pobrekávání nad zkažeností populace která tu (vámi označenou černou) skupinu utlačuje a vytlačuje ze společnosti? Společnost se bohužel stará jen o to, aby těmto lidem poskytla dostatek financí k pokračování jejich odlišného životního stylu a nevyžaduje od nich to co po ostatních,  pracovat, dodržovat zásady slušného chování, ctít zákony, udržovat čistotu svoji a svého okolí, vést své děti k odpovědnosti a pod. Na to aby se tento stav nezměnil dohlíží už dost velká skupina "humanitárních" pracovníků žijících velmi dobře z prostředků našich daní a taky dost blouznivců vašeho ražení. Znovu zdůrazňuji, společnost a hlavně její vedení se musí oprostit od názorů které jsou vám tak blízké a postavit se k problému nekompromisně, peníze poskytovat výhradně  ve výši jakou přináší každý člověk svojí prací a jakou přináší společnosti hodnotu. 

A ještě k tomu rýpnutí otázky svědomí, buďte bez obav, zatím se nemusím za nic stydět, ani za své názory.

Dobře slova kladete!

Ne dobře - skvěle!

 

Výstižn napsané.

Výstižn napsané.

Přesně tak, jenomže ono je

Přesně tak, jenomže ono je snadný řvát na ostatní od jednich "Rasisti!" a od druhých jak? No pochopitelně "Rasisti!"...
Navíc, když by se jim to nepodařilo, což je téměř jistota, tak by museli dát ostatním za pravdu, což je logicky poníží a to nikdy neudělaj.

...

Víte, já znám dost lidí vašeho ražení (tím myslím verbální bojovníky proti "nepřispůsobivým"), kteří mají problém vychovat vlastní děti, jak jste na tom vy, to opravdu netuším, ale snaha někoho převychovávat, ale zároveň tvrdit, že to stejně nelze.....co na to říct? Co tedy navrhujete? A prosím nějaké realistické řešení.

mám taky zkušenost

Mám taky zkušenost, s takovými lidmi, jako jste vy, rádoby pseudohumanisty. S kolika cikány jste vyrůstal jako soused? Kolik konfliktů jste s nimi řešil jako občan? Kolik bytů jste viděl po jejich "bydlení", zdevastovaných?

 

Prosím konkrétně...

...

To je hezké, také mám zkušenost s lidmi, jako jste vy. Kolik let jste pracoval pro STB? Kolik let pro KGB? Jakou jste měl hodnost? Nechybí vám při kladení hodnotných otázek na internetové diskuzi možnost posvítit obžalovaným lampou do obličeje?

.-))))

několik položených otázek mi stačilo, abych z vás dostal reakci, kterou jsem tušil .-))))

 

Nemáte totiž nic konkrétního, čím byste argumentoval, tak jste se snížil na čístý osobní útok v domnění, že tím přebijete všechny argumenty a otázky i v jiných příspěvcích..

 

Takto reagují salonní pseudoumanisté, kteří teoretizují u PC a domnívají se, že znají životní realitu a sežrali všechnu moudrost....

 

Vážený "humanisto". Je mi 35let a mám celoživotní zkušnost s cikány a to veskze špatnou. Jak v práci, tak v osobním životě jsem se od nich dočkal výhrůžek, napadení, lží a zlodějin.....  zkuste mi chvíli vyprávět, jak to teda je, že se pletu.... tu pohádku pak sepíšu a budu to číst dětem .-)))))))))))

 

 

...

Podívejte, zkrátka na absurdní příspěvek absurdní odpověď, víc v tom nehledejte, psát můžete dál, ale odpovídat vám nehodlám.

Jste jen spodina

Lowlife.

 

tak proč sem chodíte

Tak proč sem chodíte a moralizujete lidi, když nehodláte dál komunikovat?

Když jste konfrontován s opačnými názory, tak prostě výmluvy?

Odpověď na vaš komentář mě té

Odpověď na vaš komentář mě té zajímá, jsem zvědavej jestli bude něco zajímavého nebo zrovna klid po pěšině.

...

Víte, já nechci utrácet čas tak, že budu řešit všechny absurdity, které někdo přednese na diskuzním fóru.

...

Takže podle vás je absurdita, když někdo chce konkrétní fakta o tom, jakou máte zkušenost s minoritou, o které vášnivě diskutuje a obhajujete? Necítíte se trapně poučovat slušné a dospělé lidi o jejich chování, když ani nevíte o čem píšete?

 

 

Nevidím důvd, proč být

Nevidím důvd, proč být verbálním bojovníkem. Neříkám, že převychovat nelze, říkám že většinou to nepůjde. Myslím že usměrnit je lze ale většinu jich usměrní jenom jejich "král". Jsou založeni na klanových rodinách, kde když byl někde problém, dostal facku, omluvil se a věděl že tohle už prostě ne. Ale od, jak říkají, gadžů tohle naprostá většina z nich prostě nepřijme. O to mi šlo, některý se podaří změnit, někteří se i sami změnili/chtějí změnit (chvála jim) ale ti ostatní? Nemyslím si, že by to pomohlo. Pokud se tu majorita nechá utlačovat, policajti se jich budou bát a vše co udělaj í budou přehlížet, tak se nezmění. Až tohle lidi změní, začnou se teprve přizpůsobovat většině.

...

Vy zde prezentujete v podstatě rozsáhlé sociologické studie, problém je, že pro ně zřejmě nemáte žádná "tvrdá data". V opačném případě sem s nimi. Kolik je u nás romů? Jak víte, že většina z nich je podřízena králi (btw. kdo to je? je jich víc?), dělal jste nějaký průzkum ohledně jejich postojů a vnímání autorit? Mimochodem, já sám nijak utlačovaný nejsem, ale nemůžu ovlivnit, jestli se někoho bojí policie, jestli k někomu přistupují rovně na úřadech apod. Za to já pseudohumanista a rasista (jak mě tu někdo nazval) opravdu nemůžu.

Literatury o cikánech

je dostatek. Stačí jen umět najít si zdroje.

 

Jsem pamětník,

a tak pamatuji, že tolik nenávisti k cikánům před revolucí zdaleka nebylo. Jsem přesvědčen, že na vině je nám vnucená hloupá politika EU a politická korektnost. Cikáni zlenivěli, stali se agresivnější a s tetičkou EU za zády mají pocit, že si mohou dovolit všechno. Bílí se stali alergičtí na nespravedlnost pozitivní diskriminace a zoufalí z pocitu bezmoci a  z vědomí, že spravedlnosti se nedovolají.

Komunistům se začleňování cikánů do společnosti dařilo mnohem lépe.

....

A v čem byste se chtěl dovolávat spravedlnosti? Mně by nejvíce uspokojilo dopadení českých velkozlodějů, kteří si přivlastnili řádově vyšší majetek, než ten nejpilnější romský zloděj. Naši neradostnou situaci opravdu nezavinila romská menšina. Ta je jen vítaným hromosvodem (tím je pro našince samozřejmě i EU, ostatně vy to dovedete umně spojit dohromady)

Mluvíte trochu z cesty.

Téma jsou příčiny vzrůstu nenávisti mezi dvěma etniky, nikoliv otázka, co by Vás uspokojilo.

 

Kdybyste četl pořádně, všiml byste si, že netvrdím, že by "naši neradostnou situaci zavinila romská menšina."  Viníka napětí mezi cikány a bílými jsem označil jednoznačně.

...

Z cesty mluví ten, kdo uplatňuje na skupiny lidí princip kolektivní viny, což přesně činíte. Princip kolektivní viny je totiž logický nesmysl. Když mi nějaký pankáč štípne v tramvaji peněženku, tak to ještě neznamená, že všichni pankáči kradou taky a už vůbec to neznamená, že pankáče v krádežích podporuje EU.

Mýlíte se.

Lidé používají jazyk ustáleným způsobem, a proto každý SPRÁVNĚ rozumí větě: „Cikáni kradou“. Když řeknete, že ptáci létají, není to žádný logický nesmysl, přesto všichni vědí, že ne každý pták létá. Zrovna tak každý ví, že ne každý cikán krade. Ale všichni vědí, že je veliká pravděpodobnost, že s cikánem budou takové či onaké problémy.

 

Tvůrci ideologie politické korektnosti se bláhově domnívají, že problém odstraní, donutí-li společnost používat jazyk novým způsobem. Neodstraní. Chceme-li  úspěšně pracovat na vyřešení nějakého problému, je důležité věci správně pojmenovat. Dokonce i EU musí pracovat se zevšeobecňujícím pojmem „cikánský problém“. Kdyby totiž nebyl „cikánský problém“, nemohla by se ho pokoušet řešit. (Pomíjím další komickou skutečnost, že místo slova „cikán“ používá slovo „Rom“, jako by šamanské slovní zaříkávání mohlo někoho polepšit. Vzhledem k tomu, že romská kriminalita není menší než cikánská, a slovo „Rom“ má tudíž již také pejorativní nádech, Evropská komise  se jistě musí trápit, zda není  pomalu na čase i toto označení vyměnit za nějaké nové.)

 

Kromě toho není pravda, že kolektivní vina je logický nesmysl.  Pravda je jen to, že kolektivní vina byla odstraněna ze systému soudnictví euroatlantické civilizace a uznává se pouze vina individuální. Jiné právní systémy, např. „právo šaría" kolektivní vinu uznávají. Ostatně pojem kolektivní viny patří neodmyslitelně i do tradice naší civilizace. Když se myslivec vypraví „na škodnou“, zkuste argumentovat tím, že ne každá liška chodí na kuřata. A zvolí-li při demokratických volbách většina špatnou stranu, ponesou následky i ti, kteří ji nevolili.

 

...

Jen dvě poznámky (tahleta diskuze mě moc nebaví). Na tom, jaký jazyk používáme, opravdu zatraceně záleží. Kdosi to před lety dostatečně vystihl větou, že "negr by se v americe prezidentem stát nemohl" (ač takový kuklux klan se tohoto krásného termínu dosud nevzdal - jsou to totiž praví bojovníci proti politické korektnosti).

Stran kolektivní viny je hezké, že jste na mě vytáhl právo šaría nebo myslivce a škodnou. Teď mně jen vrtá hlavou, zda doporučujete střílet nebo kamenovat. 

Chápu, že Vás nebaví

diskutovat s někým, kdo Vás nutí držet se tématu a logiky, a zjistit, že myšlenková klišé, která do Vás nacpali v politologické škole, na selský rozum neplatí.

 

Ostatně, když jste neměl co říci, nemusel jste psát nic. Rádoby vtipné poznámky nejsou argumenty.

...

Ale kdepak, já od vás neočekávám žádné prozření, reagoval jsem zde v diskuzi jedině proto, protože to neudělal nikdo jiný. Můžu vám prozradit, že mě vaše otázky nijak nedohánějí k pláči, ani jinak nefrustrují. Uvažujete tak, jak u nás uvažuje patrně většina lidí. Selský rozum dobře funguje na jednodušší věci, na složitější problémy už moc ne. Možná že v právě v tomto faktu je zakopaný pes. Složité sociologické a sociálně psychologické jevy "selským rozumem" můžete řešit, ale nevyřešíte.
Mimochodem, vy víte jakou školu jsem studoval? Přišel jste na to selským rozumem, nebo je to jen dojmologie?
Co se týká kamenování a střílení, tak bych řekl, že je to vhodný komentář k vaší zmínce o právu šaría nebo myslivci a škodné. Vy jste to snad myslel vážně?

...

1. První tři věty jste mohl vynechat, netýkají se tématu, jen Vaší osoby a jsou zcela irelevantní.

2. Co se selského rozumu týká: pouze něco tvrdíte, bez jakéhokoliv argumentu. Nejdřív byste musel dokázat, že cikánský problém je složitý, nikoliv jednoduchý jev, potom to, že jej nelze vyřešit selským rozumem. Proti Vaší představě hovoří očividná neúspěšnost údajně "vědeckých" řešení, do kterých jsme tlačeni Evropskou unií a ideologií politické korektnosti, a účinnost komunistických metod založených na zdravém rozumu.

3. Mohu se mýlit, ale politologickou školu tipuji podle prázdné mnohomluvnosti, používání ideologických frází a plochosti nekritického myšlení nenavyklého problematizujícím otázkám.

4. Samozřejmě, že jsem to myslel vážně. (Ostatně co může mít odchovanec multi-kulti proti právu šaría? Neříká ideologie politické korektnosti, že jsou si všechny kultury rovné?)

...

1. To bylo jen krátké vysvětlení mé účasti v této "diskuzi", kde všichni (kromě mé osoby přirozeně) snášejí tuny kvalitních argumentů
2. Nepotřebuji vám nic dokazovat, třeba sociologie je letitá věda s propracovanou metodikou, několika směry, stejně tak psychologie. Pokud chcete maličko chápat chování jedinců i sociálních skupin, měl byste to nastudovat. Zaručuji vám ale jednu věc, je to všechno, jen ne jednoduché. Společnost je nesmírně složitý systém, který se opravdu nedá zhodnotit ve třech větách na diskuzi pod článkem. Já tu nemám čas ani chuť suplovat vaši vlastní aktivitu. Třeba si to zdůvodněte jako "bojový" úkol, abyste poznal úskoky svých nepřátel. O vědeckých řešeních od EU byste neměl radši mluvit, protože dost pochybuji, že jste v tomto případě schopný být konkrétní. Která teorie se vám nezamlouvá? Kdo je jejím autorem? (to je přece u vědy snadno dohledatelné)
3. Ano mýlíte se, politologická škola neexistuje, snad obor politologie, což jste mohl mít na mysli - nic takového jsem nestudoval. Zajímavé také je, že odsuzeje obor, který ani neumíte pojmenovat a zřejmě ani nevíte, co je jeho předmětem - etnické minority to opravdu nejsou. Také je vtipné, když mě o pár řádků výše peskujete za odbíhání od tématu a následně mě zkoušíte kádrovat. Abyste věděl, mě osobně je srdečně jedno jakou máte školu, kde pracujete, apod.
4. To mě tedy těší, že vrcholem vaší argumentace proti kolektivní vině je právo šaría. Jak se vám líbí krevní msta? To je také hezká tradice. Nebo třeba indický kastovní systém.
Btw. Mohl byste načrtnout nějaké základní teze toho "multikulti"? Rád bych věděl, čeho že to jsem odchovanec.

...

1. -

2. - Nepotřebujete nic dokazovat? To je právě to nekritické myšlení.

    - Studovat chování jedinců a sociální skupiny, tedy v našem případě cikánů, musí jen nechápavý člověk. Člověk se zdravým rozumem to chápe hned.

    - "Vědecká řešení EU" byla v uvozovkách. Jejich selhání v praxi je tak zřejmé, že dále se zabývat nějakým dohledáváním teorií by bylo stejně komické jako dnes studovat vědecký komunismus.

    - Ostatně jste velmi nekonkrétní. Já jsem dva argumenty z praxe na obranu selského rozumu uvedl, Vy máte jen přednášku o tom, jak je to těžká věda.

3. Je mi jedno, jestli existuje politologická škola, nebo ne. Byla to nadsázka pro manipulaci myšlení mladých lidí, kteří jsou dnes indoktrinováni neomarxismem při studiu různých humanitních oborů. Nekriticky pak papouškují naučené fráze jako kdysi absolventi VUMLu.

4. To jste popletl. Proti kolektivní vině byste rád argumentoval Vy. Já jsem jen dokázal na několika příkladech, že kolektivní vina existuje, i když Vás ve škole učili něco jiného. Nijak z toho nevyplývá, že bych krevní mstu obhajoval (nebo kritizoval). Vyvozujte laskavě závěry jen z toho, co bylo řečeno.

...

vaše komentáře jsou jasné a srozumitelné po prvním přečtení... jen jste se nechal nachytat  "salónním humanistou" na nekonečnou debatu o podstatě ničeho...

Děkuji za upozornění

a dávám Vám za pravdu. Mám na tom svůj podíl viny.

...

Ale no tak, nepřehánějte to s tou sebekritikou. Alespoň jste našel nové kamarády, vždyť to je přece pěkné, ne?

Přesně popsaná situace. Kde

Přesně popsaná situace.

Kde není žalobce, není soudce...čili, když nehodlá proti strana uvádět konkrétní důkazy, tak není ani co řešit.
Stejně to vede jenom k nekonečné diskusi s okecáváním, vymýšlením si  a vyvracování argumentů bez jakéhokoli důkazu.

...

Pokud mě okrade 8 z 10 cikánů, mám právo na kolektivní vinu...

 

Pokud z nějakého etnika 8 z 10 dospělých lidí prošlo kriminálem respk. soudem s trestem, mám právo na kolektivní vinu.

 

Pokud 8 z 10 cíkánů zdevastuje byt, bydlí ze sociálních dávek, nemaká, mám právo na kolektivní vinu..

Amen!

.

Lživý článek

Pokud jsou Češi rasisté, proč

1)  jim nevadí 60 tisíc Vietnamců?

2)  Proč Vietnamci, i když často také žijící v úzkých komunitách (ghettech), hromadně odcházejí na střední školy a dosahují v nich nadprůměrných až vynikajicích výsledků?

3)  Proč údajní čeští rasisté dali v prvním kole senátních voleb ve Zlíně nejvíc hlasů velmi odlišně/japonsky vypadajícímu Tomiu Okamurovi?

4)  Jaký podíl nepodmíněně odsouzených zločinců vůči celkovému počtu etnika mají Češi/Cigáni/Vietnamci?

 

Mohou být lživé premisy úspěšným východiskem k řešení problému?

 

Plně s Vámi sohlasím. Na

Plně s Vámi sohlasím. Na druou stranu, s Vietnamcema již je a bude stále větší problém. Už jim to neprodává jako dřív a tak se většina z nich uhyluje k tajnýmu prodeji tabáku/chlastu jako bokovku nebo k pěstování trávy/vaření drog. Nicméně, ti co snaží víc než je potřeba (pro ně), zvládají to i bez toho. To je samozřejmě pravda.

...

Jaké jsou ty podle Vás "pravdivé premisy" a co z nich dále vyplývá?

Polopravdy?

Nesouhlasím s tímto článkem, lze s ním souhlasit jen z poloviny.
Prvně, že se setkávají s rasizmem? Pochopitelné, viz výše, kdyby se víc snažili, tak by se k nim lidé chovali jinak.
S tím souvisí i bod dva, který je podmínkou jiného chování majority a to, že když mu člověk nedá dvacku, nenechá ho krást nebo ho nepustí před sebe (fronty), tak hned řve rasista, ale že zde je naopak většinově pozitivní diskriminace, čili útisk majority, všichni to vidíme kolem sebe, viz obviňování z rasizmu ale hlavně, není snad, prinejmenším, týden, kdy by nebylo nepřizpůsobivý okradl, nepřizpůsobivý zabil, znásilnil...
Sami se staví do této role a pak si stěžují a nedivím se jim, když majorita poslouchá místo aby si řídila život (pak to vidíme na pochuzkářích, dopravce, vládě a dalších), každý s námi zametá.
 Dále, co se týče bytů, tam kde cikáni (etnikum romové apod. neexistuje, zato etnikum cikáni ano, nevím proč jim tedy říkat jinak-nehledě na to že polovina to chce tak a druhá tak) žijou, tak existuje minimálně jedno sídliště či několik paneláků v uskupení, kde měli byty od města a neplatí nájem, rozkradou topení, vymlátí okna a pak si stěžujou a chtějí nový. Běžný občan tohle udělat, tak jde sedět ale oni ještě dostanou byt, čiže další dezinformace v článku.
 Na tohle znám ale jediné (rozumné řešení), lidi se musí starat o to, jak to tu funguje, je to naše země! Je s nimi problém, musíme zajistit změnu systému, ne tam házet molotovy a podobný přízemnosti, změna systému je složitější ale zato trvalá a rozumná cesta. Tím, že se budou volit DSSS apod. strany se nic nezmění.
Mě osobně dozajista naprostá většina lidí označí za "pravicového extrémistu", dezinformace, deziluze a strach je hrozný svinstvo...